Polityka Prywatności

Informacje ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich ze strony www.skelviewer.com (dalej strona).

2. Administratorem danych osobowych zawartych na stronie jest LOG MY DAY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Pileckiego 67/309, code 02-781. NIP: 5252476638, KRS: 142358119.

3. To ensure the security of entrusted data, internal procedures and recommendations have been developed to prevent the disclosure of data to unauthorized persons. Our measures are designed to protect users’ personal data at a level appropriate to the applicable laws.

Dane zbierane na stronie

1. Personal data is processed on the basis of the consent expressed by the User and in cases where the law authorizes the Administrator to process personal data on the basis of the law or for the purpose of implementing the agreement concluded between the parties.

2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania danych o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone dane wymagane w formularzu kontaktowym,

– poprzez dobrowolnie wprowadzone dane w ramach badań ankietowych

Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

4. The User accepts the rules contained in the Privacy Policy.

Prawa i obowiązki Użytkownika:

1. Użytkownikowi przysługuje:

– prawo dostępu do danych oraz uzyskania kopi danych,

– the right to correct the data,

– prawo do usunięcia danych,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– prawo do przenoszenia danych,

– prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

How the data will be used

1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w celu odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu kontaktowym oraz wysłania informacji o charakterze handlowym.

2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez upoważnione osoby przez Administratora na potrzeby obsługi procesu udzielenia odpowiedzi na pytania w formularzu kontaktowym.

3. Personal data may be transferred to entities providing technical support for the operation of the website.

4. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

5. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych po cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie potrzebnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.

Postanowienia końcowe

1. Na stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi Użytkownik powinien się zapoznać.

2. The administrator reserves the right to change the privacy policy of the application, which may be influenced by, among other things, the development of Internet technology, possible changes in the law on personal data protection and further development of the service.

3. In matters not covered by this Privacy Policy, the provisions of the Act on Provision of Electronic Services and the Civil Code shall apply.

4. If you have any questions or concerns regarding the provisions of the privacy policy, please contact us by e-mail at: skelviewer@gmail.com